Geleneksel sistemde insan kaynağı, eğitim ve gelişim  işletmeler i çin   değer  yaratıcı  olarak görülmemiştir.   Oysa  günümüzde  bu   görüş değişmektedir ve artık insan kaynağı, eğitim ve gelişim,
şirketler için rekabet kazandırıcı bir faaliyet olarak görülmektedir.
Eğitimin önemi gün geçtikçe artmaktadır. İnsan kaynakları   uzmanları   ve  eğiticiler   çalışanları öğrenmeye,  bilgi  yaratmaya  ve  bu  bilgiyi işletmede çalışan diğer çalışanlarla paylaşmaya motive edecek,
sistemler yaratmaya yöneltmektedir. Hem çalışanlar hem de işletmeler; becerilerini geliştirmek ve kariyerlerini geliştirmek  için  çalışmalılardır.     İşletmeler  motive  olmuş , güncel  becerilere  sahip  ve  değişen  müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli becerileri kolayca öğrenebilecek bir işgücüne sahip olmak istemektedirler. Çalışanlar ise; Sadece  işleri  için yararlı olan değil, aynı  zamanda  kişisel  kişisel ilgi alanları ve değerleri ile uyumlu  beceriler  geliştirmek i  stemekte,    mevcut yada  gelecekte   sahip  olcakları  iş için değişik beceriler kazanmak istemekte ve işin gittikçe daha fazla zaman gerektirmesiyle birlikte iş ve iş dışı ilgi alanları arasında bir denge kurmak istemektedirler.Tüm bunlar insan kaynağını verimli kullanıldığı ve gelişimine önem verildiği taktirde olumlu gelişmeler gösterecektir. Bu sayfada İnsan Kaynakları  Geliştirme  konusunda başvurularınızı bırakabilir   görüşlerimiz   doğrultusunda tercih nedenimiz olabilirsiniz. Kişisel bilgi ve belgelerinizi aşağıdaki adres bilgilerine gönderebilirsiniz
latex clothing uk
latex dresses
uk latex dresses